076-501 28 51 info@iotwillemsebv.nl
Ambachtlaan 15, 4871 ED Etten-Leur

Privacybeleid

Privacy beleid I.O.T. Willemse B.V.

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk en streven ernaar uw (persoons) gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens en waarom we deze gegevens verzamelen.

De (persoons) gegevens die wij verzamelen zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam contactpersoon en banknummer en worden bewaard in de debiteuren- en crediteurenadministratie.

Bent u een (potentiele) klant van ons dan gebruiken wij deze gegevens om efficiënt te kunnen communiceren, voor het opmaken van een offerte, om producten te leveren die u heeft besteld en te kunnen factureren.

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan gebruiken wij deze gegevens om efficiënt te kunnen communiceren, een offerte aanvraag te kunnen doen, of een bestelling te plaatsen en uw facturen te kunnen betalen.

Uw (persoons) gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt, behalve indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In geen geval zullen wij uw gegevens aan derden doorgeven of verkopen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Waar nodig (bv softwareleverancier) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af waarin afspraken worden vastgelegd om de samenwerking met u veilig en correct te laten verlopen.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen of te wijzigen. U kunt ons verzoeken uw gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. Tevens willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Voor vragen of opmerkingen kunt u gerust contact met ons opnemen per post of per mail ter attentie van dhr. J.A. Willemse, I.O.T. Willemse B.V., Ambachtlaan 15, 4871 ED Etten-Leur of info@iotwillemsebv.nl .